Gerbiami įmonių vadovai, akcininkai, kreditoriai, atsižvelgdami į susidariusią situaciją, kai virusas palietė tiek žmones, tiek verslą ir norėdami Jums padėti, prašome Jūsų nesiruošti blogiausiam scenarijui – bankrotui, o įvertinti galimybę restruktūrizuotis.

Kas yra restruktūrizavimas?

Juridinio asmens restruktūrizavimo procesas – visuma Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti bei taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones, siekiama:

 • įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus,
 • išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto,
 • padengti finansinius įsipareigojimus, kurie nulėmė juridinio asmens restruktūrizavimo proceso inicijavimą.

Juridinio asmens restruktūrizavimo procesą turi teisę inicijuoti:

 • juridinio asmens vadovas,
 • juridinio asmens kreditorius, jeigu kreditoriaus pradelstas reikalavimas juridiniam asmeniui viršija 10 MMA (6070 Eur).

Juridinio asmens restruktūrizavimo procesas pradedamas su pasiūlymu juridiniam asmeniui ir kreditoriams sudaryti susitarimą dėl pagalbos juridiniam asmeniui suteikimo finansiniams sunkumams įveikti. Nepavykus sudaryti susitarimo, juridinio asmens vadovas ar juridinio asmens kreditorius, jeigu kreditoriaus pradelstas reikalavimas juridiniam asmeniui viršija 10 MMA (6070 Eur), įgyja teisę pateikti teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo juridiniam asmeniui.

Kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo juridiniam asmeniui pateikiami:

 • restruktūrizavimo plano projektas ir juridinio asmens dalyvių susirinkimo sprendimas dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui,
 • įrodymai, jog juridinis asmuo tenkina visas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytas sąlygas restruktūrizavimo bylos iškėlimui, bei kita Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatyta informacija.

Restruktūrizavimo byla juridiniam asmeniui keliama, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

 • juridinis asmuo turi finansinių sunkumų – padėtis, kai juridinis asmuo yra nemokus arba yra reali tikimybė, kad taps nemokus per artimiausius tris mėnesius,
 • juridinis asmuo yra gyvybingas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje,
 • juridinis asmuo nėra likviduojamas dėl bankroto.

Restruktūrizavimo bylos iškėlimo esminiai teigiami aspektai:

 • sustabdomi skolų išieškojimai iš juridinio asmens turto, išsaugant juridinio asmens turto masę ir struktūrą,
 • sudaroma galimybė juridiniam asmeniui susitarti su kreditoriais dėl galimybės juridinio asmens finansinius įsipareigojimus padengti per 4 metų laikotarpį nuo teismo.

Su įvairių sričių ir formų juridinių asmenų restruktūrizavimo procesais, akcijų ir/ar turto administravimu, likvidavimu, bankroto procesais dirbame dvidešimt metų (UAB „Restrus“ nuo 1998 m., UAB „Insolvensa“ nuo 2009 m.). Vedame/vedėme daugiau nei 60 restruktūrizavimo procesų, komandą sudaro 7 ilgalaikę patirtį turintys nemokumo administratoriai.

Mūsų kvalifikuoti darbuotojai ir profesionalūs teisininkai pasiryžę Jums padėti. Dėl konsultacijos rašykite el.paštu info@restrukturizavimas.lt